Chính sách bảo mật là một phần quan trọng của một website, đặc biệt là khi trang web chứa các thông tin nhạy cảm hoặc đòi hỏi người dùng cung cấp thông tin cá nhân. Tienich86 hiểu rằng sự riêng tư của khách hàng là rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách thực hiện các chính sách bảo mật nghiêm ngặt.

Các thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi khách hàng đăng ký và sử dụng các dịch vụ của Tienich86, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Thông tin đăng nhập: Bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu của khách hàng.
  • Thông tin liên hệ: Bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng.
  • Thông tin thanh toán: Bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để thanh toán các dịch vụ của chúng tôi

Tất cả các thông tin này sẽ được lưu trữ và xử lý bởi Tienich86. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của khách hàng.

Các biện pháp bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ tốt nhất:

  • Sử dụng mã hóa SSL: Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin của khách hàng trên trang web. Mã hóa SSL giúp bảo mật thông tin của khách hàng khi chúng được truyền qua mạng.
  • Bảo vệ hệ thống: Chúng tôi luôn duy trì hệ thống của mình để đảm bảo nó không bị tấn công hoặc xâm nhập bởi các hacker.
  • Sử dụng phần mềm bảo mật: Chúng tôi sử dụng phần mềm bảo mật để giảm thiểu rủi ro từ các tấn công trực tuyến như virus, phần mềm độc hại và thư rác.

Quyền riêng tư của khách hàng

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa và xoá thông tin cá nhân của mình từ tài khoản của mình trên website. Nếu khách hàng muốn yêu cầu xoá tài khoản của mình hoặc thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, họ có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.

Chúng tôi cam kết giữ thông tin của khách hàng trong một thời gian nhất định và chỉ sử dụng chúng để cung cấp các dịch vụ của website hoặc để liên lạc với khách hàng khi cần thiết. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của khách hàng.

Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng được cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng nó luôn phù hợp với các quy định bảo mật và quyền riêng tư hiện hành. Chúng tôi khuyến khích khách hàng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thông tin và những thay đổi mới nhất.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL, phần mềm bảo mật và duy trì hệ thống của mình để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi luôn cập nhật và tuân thủ các quy định bảo mật và quyền riêng tư hiện hành. Chính sách bảo mật của Tienich86 là cam kết của chúng tôi với khách hàng và chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ tốt nhất.